fbpx

Arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap för teamledare/arbetsledare

Kurs i regi av Företagshälsan i Västbo.
Kursen startar 6 november 2024.

Utbildning med syfte att stärka dig, som har en arbetsledande position med eller utan chefsansvar, i din roll. Du får kunskap och verktyg för att kunna hantera situationer som kan uppstå i samspelet mellan individ, grupp och organisation. Målet är att du ska vara hållbar i din roll över tid.

Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Vi kommer att fördjupa oss i olika teman vid de olika tillfällena. Tillfälle 1 fokuserar på att lära känna gruppen, förväntningar och behov samt kunskap kring lagstiftning och föreskrifter gällande arbetsmiljö. Tillfälle 2 fördjupar vi oss i olika aspekter av hälsa för arbetslivet och hållbart ledarskap. Det tredje tillfället ägnar vi åt hälsofrämjande ledarskap och kommunikation och tillfälle 4 går vi in på psykisk hälsa/ohälsa samt svåra samtal. Tillfälle 5 handlar om konflikter och konflikthantering. Under det 6:e och avslutande tillfället pratar vi om att leda i förändring.

Följ med oss på denna spännande utvecklingsresa i ditt ledarskap!

Ansvariga för utbildningen: Susanne Sköld, beteendevetare på KBT-livskompassen och Annika Löfstedt, VD på Företagshälsan. Andra medarbetare på Företagshälsan kommer att medverka vid olika tillfällen.

Är ditt företag inte anslutet till Företagshälsovården i Västbo? 

Jag tar gärna fram en skräddarsydd offert.
 Kontakta mig för mer info.