fbpx

Individuell samtalsterapi

Det gör skillnad att prata med någon professionell och utomstående

Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser.

Att arbeta med hälsofrämjande insatser för att skapa en god arbetsmiljö är den bästa investering du kan göra. I individuell samtalsterapi kan du eller dina anställda få verktyg att hanter tankar, känslor och beteenden. Det kan i sin tur leda till att det som händer runt omkring får mindre påverkan när det finns möjlighet att prata om det i ett professionellt sammanhang.

Jag erbjuder en tillitsfull miljö där för att bearbeta det som händer. Att få samtala med någon professionell ökar trygghet, ger självkännedom och nya insikter. I samtalsterapi erbjuder jag möjlighet att nå högre självkännedom, kunna få lättnad i mående, fatta medvetna beslut och val som kan förändra situationen till det bättre.

Att gå i samtalsterapi behöver inte automatiskt betyda att man lider av psykisk ohälsa utan kan vara en del i egen personlig utveckling, att få ökad självinsikt, bli en bättre ledare, få en bättre självkänsla och acceptans för dig själv, utveckla vissa egenskaper, eller hjälp i att förstå sin mening i livet. 

Detta kan du få hjälp med:

  • Stresshantering
  • Kris- och krishantering
  • Konflikter- och konflikthantering
  • Beroendeproblematik
  • Ledarskapsutveckling
  • Personlig utveckling
  • Självledarskap

Hur?

Samtalen kan ha karaktär av stödsamtal eller rådgivning och det kan också vara motiverande samtal eller KBT-samtal.

Jag erbjuder individuell samtalsterapi via företagshälsovården i Västbo och Sävsjö, samt på min egna mottagning direkt till företag och organisationer. Ladda ner mitt produktblad längre ner på sidan och kontakta mig så bestämmer vi ett passande upplägg.