fbpx

Mina tjänster

Varför ska jag gå i samtalsterapi?

Det kan göra skillnad att samtala med någon professionell och utomstående.  I samtalsterapi kan du få verktyg att hantera dina tankar, känslor och vad du gör. Det kan i sin tur leda till att det som händer runt dig påverkar dig mindre när du får möjlighet att prata om det. Du får vara i en tillitsfull miljö där du kan bearbeta det som händer i ett professonellt sammanhang. Det kan göra att du känner dig tryggare, får hopp och kan lära känna dig själv bättre. I samtalsterapi erbjuds du möjlighet att nå högre självkännedom, kunna få lättnad i ditt mående, fatta medvetna beslut och val som kan förändra din situation till det bättre.

Att gå i samtalsterapi behöver inte automatiskt betyda att du lider av psykisk ohälsa. Du kan gå i samtalsterapi för att få bättre självinsikt, bli en bättre ledare, förälder, få en bättre självkänsla och acceptans för dig själv, utveckla vissa egenskaper, hjälp i att förstå din mening i livet. Eller bara få en stund som handlar om dig, dina tankar och känslor som du inte har möjlighet att prata med någon annan om.

Jag erbjuder följande…

Stödsamtal
Motiverande samtal
Rådgivningssamtal

Jag erbjuder stödsamtal för att du ska kunna klargöra, bearbeta, ta dig igenom och orka i en svår situation eller händelse. Vid kriser, perioder av stress, sorg, i relationsuppbrott eller vid händelser som inte kräver vård eller behandling. Du får stöd i att hitta dina egna resurser och gå igenom det svåra för att på sikt nå inre balans och hitta en ny riktning.

Motiverande samtal som kan vara ett stöd för dig vid livsstilsförändringar, vägval, i destruktiva livsmönster eller andra svårigheter som kräver förändring för att du ska kunna nå ökat välmående och fatta nya stärkande beslut och val som ändrar dina beteenden och vägval.

Rådgivningssamtal exempelvis föräldrastöd, om du har behov av att få  kunskap, vägledning eller rådgivning var du kan vända dig för att få vård eller behandling som kräver fördjupning.

 

KBT-behandling

 

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) vid olika ångestsyndrom, depression, stress, utmattningstillstånd, fobier och sömnsvårigheter.

Behandling genomför du för att förändra dina tankar, känslor och beteenden som kan förändra din vardag och på sikt ditt mående.

Du får kunskap i hur kropp och sinne fungerar och ömsesidigt påverkar varandra och hur du medvetet kan styra dessa processer genom att aktivt arbeta med tankar, känslor och handlingar samt med kroppens reaktioner.

KBT är en evidensbaderad behandling som visat god effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vägledningssamtal

 

Jag erbjuder dig vägledning när en situation, relation eller ett livsmönster är svår att sortera i eller när du kört fast i gamla hjulspår. Även när du står inför olika vägval.

Vägledningssamtal vid exempelvis icke-önskade livsmönster, i relationsfrågor, vid önskan om förändrat beteende, när du vill utveckla vissa egenskaper eller dig själv som person eller ledare. När det finns önskan om föräldrastöd eller vid riskbruk/missbruk.

Vägledningssamtal kan hjälpa dig att förstå och hantera dig själv och dina relationer bättre, ge dig kunskap om hur du fungerar och dina beteendemönster. Du får möjlighet att bryta icke-fungerande mönster och destruktiva levnadssätt, hitta nya vägar och därigenom fatta medvetna beslut som kan förbättra din livssituation och ge dig ökad livskvalitet och glädje.