fbpx

KBT-behandling

Jag är utbildad KBT-terapeut med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) och erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) vid olika ångestsyndrom, depression, stress, utmattningstillstånd, fobier och sömnsvårigheter.

Behandlingen genomför du för att förändra dina tankar, känslor och beteenden som kan förändra din vardag och på sikt ditt mående.

Du får kunskap om hur kropp och sinne fungerar och ömsesidigt påverkar varandra och hur du medvetet kan styra dessa processer genom att aktivt arbeta med tankar, känslor och handlingar samt med kroppens reaktioner.

Teoretisk grund

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapi som visat god effekt på många psykiska problem som ångest, stress, utmattning, sömnstörningar, fobier, depression och tvångsbeteenden.

Vår sociala miljö, våra tankar, känslor och beteenden påverkar hur vi mår. Genom att analysera och förstå detta ömsesidiga samspel kan vi medvetet förändra våra tankar, känslor, beteenden och vårt välbefinnande.

Även om vår historia har haft inverkan på vårt mående ligger fokus i KBT på det som händer i nuet och i framtiden. Det som går att göra något åt.

Genom att lära dig hur dina tankemönster ser ut och hur dina känslor styr dina tankar, din kropp och ditt beteende startar du automatiskt ett förändringsarbete.

{

Det bästa vapnet mot stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan.

- William James

Tillvägagångssätt

KBT är en aktiv behandlingsmetod som kräver dagligt arbete. Att lyckas med KBT betyder att våga närma sig obehag i lagom takt, att ha en stark vilja till förändring och att se positivt på sitt eget förändringsarbete.

Jag är med dig på vägen dit.

I terapin sätter vi upp tydliga delmål och mål som vi, genom att samarbeta, arbetar emot. Under behandlingstiden utvärderar vi hur det går, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Analyserar och pratar kring det.

Behandlingstiden brukar vara mellan fem och tjugo samtal men kan vara kortare eller längre. Jag tar handledning av utbildad KBT-handledare enligt formen för sådan.

KBT Livskompassen

Kontakta mig via telefon alternativt fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret bredvid.  Jag har mottagning enligt överenskommelse.

073-537 35 44

Södergatan 2
332 30 Gislaved

Integritetspolicy

Cookie Policy

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved. KBT Livskompassen Susanne Sköld AB. Organisationsnr: 559414-5160