fbpx

Företag

Att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser samt arbeta med hälsofrämjande insatser för att skapa en god arbetsmiljö är den bästa investering du kan göra. Både för dig som är arbetsgivare/företagare och för dig som är anställd. Jag vill vara en del i arbetet för psykisk hälsa och följer de globala målen för Agenda 2030 – mål nr. 3 ökad hälsa och välbefinnande. Det gör jag genom att erbjuda olika företagsanpassade tjänster med målet att vara en pusselbit i pusslet för att minska ohälsotalen och förebygga sjukskrivningar samt bidra till kopplingen mellan arbetsmiljö och hälsa.

Beskrivning av tjänster

Stresshantering

Hos mig kan du samtala kring stress och stresshantering där dels bedömning och kartläggning av symtom ingår. Du får möjlighet att prata kring dina behov, din återhämtning i vardagen och återhämtningsresan vid ohälsosam stress.

Kris- och krishantering

Vid en kris är det viktigt att få ett omedelbart stöd-och omhändertagande. Jag erbjuder stödjande samtal och rådgivning kring kris- och krishantering.

Har lång erfarenhet att arbeta och stötta vid kriser och svåra händelser samt kunskap om samhällets olika system och vägar till att få den hjälp som behövs.

Konflikter- och konfilkthantering

Jag arbetar utifrån att kartlägga och förstå konflikter, dess ursprung och form. Även hur vi kan analysera och hantera konflikter, skapa kommunikation för att bygga broar och skapa förståelse för oss själva och andra.

Jag erbjuder strategier och redskap för konflikthantering och hur vi kan bygga en hållbar samarbetskultur, en sund arbetsmiljö för att få en bättre balans och godare relationer. Jag erbjuder samtal och stöd till arbetsgivare, enskilda individer och vid önskemål trepart/medlingssamtal.

Riskbruk/Missbruk

Motiverande samtal och stödsamtal kring riskbruk/missbruk och beroendeproblematik där bedömning och kartläggning ingår.

Hur vi kan lära oss att ersätta destruktiva beteenden med beteenden som ger konstruktiva resultat, göra andra vägval som leder oss i en mer hälsosam riktning, hitta metoder som får oss att stå ut i sug och abstinens, sätta gränser för att hålla oss på den väg vi vill gå på och fatta sunda beslut för oss själva för att få en positiv utveckling som leder till att vi mår bättre.

Föreläsningar och utbildningsuppdrag

Är du intresserad av att anlita mig i ditt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god arbetsmiljö? Eller vill du öka kunskapen om psykisk hälsa eller för att kompetensutveckla er inom något område som rör hälsa kopplat till arbetsliv – kontakta mig.
Jag kan anlitas till seminarier, uppdragsutbildningar och föreläsningar inom området psykisk hälsa, beteendevetenskap, kommunikation, och psykisk hälsa kopplat till arbetslivet. 

Samarbetsavtal Företagshälsan Sävsjö

Samarbetsavtal Företagshälsan Sävsjö

Ansluten? Ta kontakt med företagshälsovården för att boka samtal med mig.

Samarbetsavtal Företagshälsan Västbo

Samarbetsavtal Företagshälsan Västbo

Ansluten? Ta kontakt med företagshälsovården för att boka samtal med mig.

KBT Livskompassen

Kontakta mig via telefon alternativt fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret bredvid.  Jag har mottagning enligt överenskommelse.

073-537 35 44

Södergatan 2
332 30 Gislaved

Integritetspolicy

Cookie Policy

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved. KBT Livskompassen Susanne Sköld AB. Organisationsnr: 559414-5160